Opinionsbildning

Kontaktuppgifter: via telefon: 072-083 54 24 och via e-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se 

Vi deltar löpande i olika publika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Det gör vi oftast tillsammans med andra aktörer. Vi önskar att samverka i arbetet mot diskriminering. Tag kontakt med oss om du är intresserad av det.

  • Gå in på Sensus.se för att anmäla dig till våra öppna arrangemang
  • Följ oss på Facebook Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr för att ta del av vilka föreläsningar på webben som kommer