Opinionsbildning

Vi deltar löpande i olika publika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Det gör vi oftast tillsammans med andra aktörer. Vi önskar att samverka i arbetet mot diskriminering. Tag kontakt med oss om du är intresserad av det.

Under 2020 pga av den rådande pandemin så har vi webinarium/föreläsningar på webben:
  • Gå in på Sensus.se för att anmäla dig
  • Följ oss på Facebook Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr för att ta del av vilka föreläsningar på webben som kommer