Opinionsbildning

Vi deltar löpande i olika publika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Det gör vi oftast tillsammans med andra aktörer. Vi önskar att samverka i arbetet mot diskriminering. Tag kontakt med oss om du är intresserad av det.

Under 2019 kommer vi att delta i och erbjuda följande:

Föreläsningar:

  • Demokratifika “Uppdatera din svenskhet” 7 februari. För anmälan: sensus.se
  • Föreläsning om diskriminering och samverkan kring antidiskrimineringsarbete 18 februari. För anmälan: sensus.se
  • Grunderna i diskriminering – Att vara människa i en föränderlig värld. För anmälan: sensus.se
  • Föreläsning om diskriminering och samverkan kring antidiskrimineringsarbete 18 mars. För anmälan: sensus.se
  • Föreläsning om diskriminering och samverkan kring antidiskrimineringsarbete 29 april. För anmälan: sensus.se

Studiecirkel

  • Träna dig i civilkurage. Våga stå upp för dig själv och andra människors lika i värde och rättigheter genom att öva upp ditt civilkurage. För anmälan: sensus.se

Vi kommer även att delta i följande evenemang (mer information kommer senare):

  • Kyrkveckan på Gotland
  • Järvafältets politikervecka
  • Pridefestivalen