Utbildning

  Kontaktuppgifter: via telefon: 072-083 54 24 och via e-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

  Att informera och utbilda är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr erbjuder utbildningar kopplat till diskriminering, inkludering, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna seminarier.

  Under pandemin har vi öppna och kostnadsfria webinarium. Dessa hittar du på sensus.se

  Skräddarsydda utbildningar
  • Vi anpassar utbildningarna utifrån er verksamhet och era behov. Kunskap blandas med övningar och diskussioner där deltagarna deltar aktivt.
  • Utbildningarna utgår från ett normkritiskt perspektiv – vi kopplar frågan om vilka som inkluderas till normer, makt och hur maktstrukturer samverkar (det som brukar kallas för intersektionalitet). Det innebär att synliggöra och diskutera hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor får olika makt att påverka och möjlighet att delta. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering.
  • Våra utbildningar ger kunskap om: diskriminering, diskrimineringslagstiftning, normer och normkritiska strategier, inkludering, rättighetsbaserat förhållningssätt, makt och mänskliga rättigheter.
  • Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr vill vara en resurs för föreningar, organisationer, myndigheter, fackförbund och företag i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

  Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta Annika Heikkinen: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

  Öppna seminarier

  Se våra webinarium på Sensus.se