Utbildning

  Att informera och utbilda är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr erbjuder utbildningar kopplat till diskriminering, inkludering, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna seminarier.

  Skräddarsydda utbildningar
  • Vi anpassar utbildningarna utifrån er verksamhet och era behov. Kunskap blandas med övningar och diskussioner där deltagarna deltar aktivt.
  • Utbildningarna utgår från ett normkritiskt perspektiv – vi kopplar frågan om vilka som inkluderas till normer, makt och hur maktstrukturer samverkar (det som brukar kallas för intersektionalitet). Det innebär att synliggöra och diskutera hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor får olika makt att påverka och möjlighet att delta. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering.
  • Våra utbildningar ger kunskap om: diskriminering, diskrimineringslagstiftning, normer och normkritiska strategier, inkludering, rättighetsbaserat förhållningssätt, makt och mänskliga rättigheter.
  • Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr vill vara en resurs för föreningar, organisationer, myndigheter, fackförbund och företag i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

  Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta Annika Heikkinen: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

  Öppna seminarier

  Se våra webinarium på Sensus.se