Utbildning

  Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr

  E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se
  Telefon: +46 720835424
  Besök: Medborgarplatsen 4, 11826 Stockholm

  Du kan ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Vi tar inte emot besök utan tidsbokning. Vi börjar med att lyssna på ditt ärende för att sedan eventuellt boka in ett besök hos oss.

  Kontaktuppgifter: via telefon: 072-083 54 24 och via e-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

  Att informera och utbilda är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr erbjuder utbildningar kopplat till diskriminering, inkludering, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna seminarier.

  Vi har även öppna och kostnadsfria seminarium dels på plats hos oss och dels digitala. Dessa hittar du på sensus.se

  Vi kan skräddarsy din utbildning:
  • Vi anpassar utbildningarna utifrån er verksamhet och era behov. Kunskap blandas med övningar och diskussioner där deltagarna deltar aktivt.
  • Utbildningarna utgår från ett normkritiskt perspektiv – vi kopplar frågan om vilka som inkluderas till normer, makt och hur maktstrukturer samverkar (det som brukar kallas för intersektionalitet). Det innebär att synliggöra och diskutera hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor får olika makt att påverka och möjlighet att delta. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering.
  • Våra utbildningar ger kunskap om: diskriminering, diskrimineringslagstiftning, normer och normkritiska strategier, inkludering, rättighetsbaserat förhållningssätt, makt och mänskliga rättigheter.
  • Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr vill vara en resurs för föreningar, organisationer, myndigheter, fackförbund och företag i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

  Vill du veta mer om våra utbildningar och för att få offert; kontakta Annika Heikkinen: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

  Öppna seminarier

  Klicka på länk nedan för att komma direkt till alla våra öppna utbildningar:

  sensus.se/adbsthlmnorr

  Annars kan du gå in på sensus.se