RÅDGIVNING

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

UTBILDNING

Utbildning och information är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

OPINIONSBILDNING

Vi lyfter löpande frågor om diskriminering i olika publika arrangemang.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor MUCF. Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är huvudman.

Hitta till oss

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr
Medborgarplatsen 4
118 26 Stockholm

Telefon

+46 720835424