Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande  genom att utbilda, informera och samverka i diskrimineringsfrågor.

Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder.
  • Utbildning och information om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor.
  • Opinionsbildning genom deltagande i olika publika arrangemang.

Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är huvudman för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr. Vi drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- civilsamhällesfrågor, MUCF.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 072-083 54 24

E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se