Om oss

Kontaktuppgifter: via telefon: 072-083 54 24 och via e-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande  genom att utbilda, informera och samverka i diskrimineringsfrågor.

Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder.
  • Utbildning och information om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor.
  • Opinionsbildning genom deltagande i olika publika arrangemang.

Juristpraktikant sökes till Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr VT 2023:

Tjänsten som juristpraktikant hos oss ger en möjlighet för dig som student att få arbeta med praktisk juridik inom vår rådgivningsdel till personer som har utsatts för diskriminering eller upplever sig blivit utsatta för diskriminering. Som praktikant hos oss kommer du som student att få inblick i hur det kan vara att arbeta på en antidiskrimineringsbyrå. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter såsom upprättande av rättsutredningar, inlagor, remissvar samt kontakt med myndigheter och administrativt arbete.

Vi ser det önskvärt att du:

  • Studerat juridik i några års tid
  • Att praktiken sker i anslutning till dina studier
  • Har ett utpräglat intresse för humanjuridik i allmänhet och framförallt diskrimineringslagen.
  • Har ett intresse och/eller engagemang för normkritik, diskriminering och människorättsfrågor.
  • Är strukturerad och noggrann
  • Är självständig och tar initiativ

Skicka personligt brev, CV och andra relevanta handlingar du vill åberopa till: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

Rekrytering sker löpande.

Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är huvudman för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr. Vi drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- civilsamhällesfrågor, MUCF.